Stoeterij Hof van Ede

Lord Willow

Tinkergaardens Lord Willow

(stokmaat 1.56m) / dekwijze: natuurlijk / dekgeld: 475,00 euro (incl. btw en afdracht stamboek).

Willow is een imposante hengst, geboren in 2006 in Denemarken. Zijn vader is de goedgekeurde Deense hengst Lord Lennon. Omdat wij in hem een potiënteel vaderdier zagen hebben wij hem aangekocht in 2008. Willow heeft zich ontwikkeld tot een prachtige hengst met enorm behang en mooi zwaar beenwerk. Zijn beweging is gracieus en krachtig. Lord Willow is goedgekeurd bij het NSvT. 

Dekvoorwaarden Stoeterij Hof van Ede 2020

– Willow is op afspraak in het weekend te bezichtigen. –  Het schouwen vindt om de dag plaats. –  Merries met eventuele veulens reizen naar en van onze hengst. –  De paarden die bij ons verblijven dienen correct te zijn ingeënt tegen influenza en tetanus. Bij aankomst dient  het paardenpaspoort te worden overlegt. – De merrie dient goed ontwormd te zijn en over een goede gezondheid te beschikken. – Wij doen ons best zo goed mogelijk voor uw merrie te zorgen, echter het verblijf van uw merrie (met veulen) geschied geheel op eigen risico. Mocht er dringend veterinaire hulp nodig zijn, dan komen deze kosten ten laste van de merriehouder. –  Bij een niet gebleken drachtigheid geniet u een reductie van 20% op het dekgeld in het volgende dekseizoen. Deze reductie ontvangt u alleen met een gustverklaring van uw dierenarts die u voor 1 oktober moet overleggen U heeft dan de vrije keuze uit de op dat moment bij ons ter beschikking staande dekhengsten. – Gedurende het dekseizoen dient bij terugkomers vanaf de derde keer altijd een onderzoek plaats te vinden door een dierenarts . De kosten hiervan zijn voor rekening van de merriehouder. Probleemmerries dienen altijd eerst onderzocht te worden. – Kosten voor stalling en/of weidegang zijn € 10,00 (incl. btw) per dag. – Het dekgeld en de overige kosten dienen bij het ophalen van de merrie contant te worden voldaan.

– De algemene dekvoorwaarden van “Het Nederlands Stamboek voor Tinkers” zijn van kracht.